https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=pUuXo1IWhd10Ug
logo
ഒമാനിൽ 15 പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
March 25, 2020 | 5:31 PM
by Times TV
 
Sharelines1. ഒമാനിൽ 15 പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

2. കാണാതായ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു

3. ഒരു ടാക്സിയിൽ രണ്ട് യാത്രക്കാരെ മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ
STAY UPDATED
Subscribe to our newsletter and be the first to know all the latest news