ഒമാൻ എയർ ചെന്നൈയിലേക്കും ഹൈദരാബാദിലേക്കും സർവീസ് നടത്തും

T TV Monday 16/November/2020 20:29 PM
By: Times TV

1. ഒമാൻ എയർ ചെന്നൈയിലേക്കും ഹൈദരാബാദിലേക്കും സർവീസ് നടത്തും 

2. മാസ്‌ക്കുകൾ അനുചിതമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ ഒമാനിലെ പരിസ്ഥിതി അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു

3. 329 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 12 മരണങ്ങളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി.