ഒമാനിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടിൽ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിലായി

T TV Sunday 01/November/2020 19:20 PM
By: Times TV

1. ഒമാനിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടിൽ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിലായി

2. സോഹാറിൽ 'ട്രീ ഡേ' (വൃക്ഷദിനം) ആഘോഷിച്ചു.

3. 1,300 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 38 മരണങ്ങളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി.