ഒമാനിലെ ഒരു വീട്ടിൽ തീ പടര്‍ന്നത് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയതായി PACDA

T TV Wednesday 26/August/2020 19:25 PM
By: Times News Service

1. ഒമാനിലെ ഒരു വീട്ടിൽ തീ പടര്‍ന്നത് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയതായി PACDA

2. അപേക്ഷകൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണാന്‍ ഭവനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടുന്നു

3. 166 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 4 മരണങ്ങളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി