ഒമാനിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളില്‍ മഴയുടെ സാധ്യത പ്രവചിച്ച് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം

T TV Sunday 26/July/2020 18:59 PM
By: Times News Service

1. ഒമാനിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളില്‍ മഴയുടെ സാധ്യത പ്രവചിച്ച് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം

2. അറേബ്യൻ ഉൾക്കടലിൽ ഭൂകമ്പം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു

3. 1147 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 13 മരണങ്ങളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി.