തീപിടുത്തത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു

T TV Thursday 08/October/2020 19:32 PM
By: Times TV

1. Apartment ല്‍ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു 

2. ഗതാഗതം, ഐടി മേഖലയിലെ ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ഒമാൻ, ഇന്ത്യ ചർച്ച ചെയ്യ്തു

3. 664 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 9 മരണങ്ങളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി.