മൂന്ന് മരണങ്ങളും, 739 പുതിയ കേസുകളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

T TV Thursday 18/June/2020 19:34 PM
By: Times News Service

1.മൂന്ന് മരണങ്ങളും, 739 പുതിയ കേസുകളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

2. മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഒമാൻ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം

3. വേനൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന തീപിടുത്തം ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് PACDA