ഒമാനിൽ 69 പുതിയ കോവിഡ് -19 കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു

T TV Monday 04/May/2020 18:32 PM
By: Times News Service

1. ഒമാനിൽ 69 പുതിയ കോവിഡ് -19 കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു

2. വ്യാവസായിക മേഖല അടച്ചുപൂട്ടുന്നതായി മസ്‌കറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി

3. കള്ളക്കടത്തുകാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി റോയല്‍ ഒമാൻ പോലീസ്.