കൊലപാതകിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

T TV Monday 30/March/2020 19:06 PM
By: Times News Service

1. കൊലപാതകിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
2. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ വൈദ്യോപദേശം
3. ഇന്ത്യയിലെ ഒമാൻ പൗരന്മാരെ ഉടൻ തിരികെയെത്തിക്കും