കൊറോണ വൈറസ്: മൂവായിരത്തിലധികം സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിന നടത്തി.

T TV Thursday 26/March/2020 19:42 PM
By: Times News Service

1. കൊറോണ വൈറസ്: മൂവായിരത്തിലധികം സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിന നടത്തി.

2. ഒമാനി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആദ്യ ബാച്ച് തിരികെയെത്തി.

3. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് രണ്ടായിരം ഹോട്ടൽ മുറികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നു ടൂറിസം മന്ത്രാലയം