തുർക്കിയിലേക്കുള്ള വിമാനയാത്ര നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതായി ഒമാൻ എയർ

T TV Monday 23/March/2020 18:25 PM
By: Times News Service

1. തുർക്കിയിലേക്കുള്ള വിമാനയാത്ര നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതായി ഒമാൻ എയർ
2. ഒമാനിൽ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചതായി റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ്

3. ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് രോഗിയെ ആർ‌ ഒ‌ പി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു